Izberite stran

pogoji

Pravila in pogoji s podatki o strankah
Kazalo
Področje
zaključek
Odstop
Cene in pogoji plačila
Pogoji dostave in dostave
Pridržek lastninske pravice
Odgovornost za napake (garancija)
Odkup akcijskih kuponov
Pravo, ki se uporablja
pristojnost
Kodeks ravnanja
Alternativno reševanje sporov

1) Področje uporabe
1.1 Ti pogoji (v nadaljnjem besedilu "pogoji") družbe RelaxoPet GmbH (v nadaljnjem besedilu "prodajalec") veljajo za vse pogodbe, ki se nanašajo na dobavo blaga s strani potrošnika ali izvajalca (v nadaljevanju "naročnik") s prodajalcem v zvezi s prodajalcem Spletna trgovina predstavlja prikazano blago. S tem je v nasprotju z vključitvijo lastnih pogojev stranke, razen če je drugače dogovorjeno.

1.2 Potrošnik v smislu teh pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki niso večinoma niti njihove komercialne niti njihove neodvisne poklicne dejavnosti. Podjetnik v smislu teh pogojev je fizična ali pravna oseba ali pravno partnerstvo, ki pri izvrševanju pravnega posla opravlja svojo poslovno ali samostojno poklicno dejavnost.

2) sklenitev pogodbe
2.1 Opisi izdelkov v spletni trgovini prodajalca ne predstavljajo zavezujočih ponudb s strani prodajalca, ampak služijo za izdelavo zavezujoče ponudbe s strani kupca.

2.2 Stranka lahko ponudbo predloži preko spletne naročilnice, ki je vključena v spletno trgovino prodajalca. V tem primeru, potem ko je kupec vnesel izbrano blago v virtualni nakupovalni voziček in je šel skozi elektronski postopek naročanja, kupec s klikom na gumb zaključi postopek naročanja, predloži pravno zavezujočo ponudbo v zvezi z blagom, ki ga vsebuje nakupovalna košarica. Poleg tega lahko kupec ponudbo po telefonu, faksu, elektronski pošti, po pošti ali preko spletnega obrazca pošlje prodajalcu.

2.3 Prodajalec lahko sprejme ponudbo stranke v petih dneh,

s predložitvijo pisne potrditve naročila ali potrditve naročila v pisni obliki (faks ali e-pošta), pri čemer je sprejem potrditve naročila pri naročniku verodostojen, ali
z dostavo naročenega blaga stranki, pri čemer je odločilen dostop blaga stranki, ali
tako, da od stranke zahteva, da plača po predložitvi naročila.
Če je na voljo več zgoraj navedenih alternativ, se pogodba sklene v trenutku, ko pride do ene od zgoraj navedenih alternativ. Rok za sprejem ponudbe se začne na dan od dneva oddaje ponudbe s strani naročnika do poteka in se konča z iztekom petega dneva, ki sledi odpošiljanju ponudbe. Če prodajalec v navedenem roku ne sprejme ponudbe stranke, se šteje, da je ponudba zavrnjena, zaradi česar stranka ni več vezana na izjavo o nameri.

2.4 Če izberete način plačila "PayPal Express" obdelavo plačil prek plačilne storitve PayPal potekata (Evropa) S.A RL & Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju: "PayPal"), ob uporabi Sporazum PayPal za uporabo, na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če kupec nima računa PayPal - ob upoštevanju pogojev za plačila brez PayPal računa , na voljo na https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-poln. Če se kupec odloči v postopku spletnega naročanja "PayPal Express", kot plačilno sredstvo, je zapustil s klikom na gumbe ob istem času, ko je postopek naročanja dokončna in plačilni nalog na PayPal. V tem primeru je prodajalec s tem priznava, da je sprejetje ponudbe za stranke v času, v katerem kupec sproži s klikom na gumbe postopka naročanja sklepanje postopek plačila.

2.5 Če izberete način plačila "Amazon plačila", obdelavo plačil prek ponudnika plačilnih storitev Amazon Plačila Evrope sca je, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (v nadaljnjem besedilu: "Amazon"), ob uporabi Evropskega sporazuma uporabnik Amazon Payments, ki so na https: / /payments.amazon.de/help/201751590. Če se kupec odloči v postopku spletnega naročanja "Amazon Payments" kot plačilno sredstvo, je zapustil s klikom na gumbe ob istem času, ko je postopek naročanja dokončna in plačilni nalog na Amazon. V tem primeru je prodajalec s tem priznava, da je sprejetje ponudbe za stranke v času, v katerem kupec sproži s klikom na gumbe postopka naročanja sklepanje postopek plačila.

2.6 Ob predložitvi ponudbe prek spletne prodajne obrazce prodajalca bo besedilo pogodbe shranjeno s strani prodajalca in poslano stranki v pisni obliki (npr. Po e-pošti, faksu ali pismu) po pošiljanju naročila skupaj s temi splošnimi pogoji. Poleg tega je besedilo pogodbe arhivirano na spletni strani prodajalca in ga lahko stranka prek njegovega uporabniškega računa, zaščitenega z geslom, prikliče z ustreznimi podatki za prijavo, pod pogojem, da je stranka pred pošiljanjem naročila ustvarila račun stranke v spletni trgovini prodajalca.

2.7 Preden naročite na spletni obrazec prodajalca, lahko kupec prepozna morebitne napake pri tipkanju s skrbnim branjem informacij, prikazanih na zaslonu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje napak pri vnosu je lahko torej širitvena funkcija brskalnika, s pomočjo katere se poveča prikaz na zaslonu. Kot del postopka elektronskega naročanja lahko stranka popravi svoj vnos prek običajnih funkcij tipkovnice in miške, dokler ne klikne na gumb, ki zaključi postopek naročanja.

2.8 Za sklenitev pogodbe je na voljo samo nemški jezik.

2.9 Obdelava naročila in stik ponavadi poteka preko elektronske pošte in avtomatizirane obdelave naročil. Kupec mora zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ga je določil za obdelavo naročila, pravilen, tako da lahko e-pošto, ki jo pošlje prodajalec, prejme na ta naslov. Zlasti pri uporabi filtrov SPAM mora kupec zagotoviti, da je mogoče dostaviti vsa elektronska sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, ki so naročena z obdelavo naročila.

3) Pravica do umika
Potrošniki 3.1 so v bistvu upravičeni do pravice do odstopa.

3.2 Dodatne informacije o pravici do preklica izhajajo iz politike odpovedi prodajalca.

4) Cene in pogoji plačila
4.1 Razen če opis izdelka prodajalca navaja drugače, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonski davek na dodano vrednost. Po potrebi so v opisu izdelka posebej navedeni dodatni stroški dostave in dostave.

4.2 Možnost plačila se sporoči stranki v spletni trgovini prodajalca.

4.3 Če je predplačilo dogovorjeno z bančnim nakazilom, se plačilo izvrši takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili za kasnejši datum zapadlosti.

4.4 Pri plačilu s ponudbo PayPal plačila za obdelavo plačila prek plačilnih storitev PayPal potekata (Evropa) S.A RL & Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju: "PayPal"), ob uporabi Sporazum PayPal za uporabo, na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če kupec nima računa PayPal - ob upoštevanju pogojev za plačila brez PayPal računa , na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 Če izberete način plačila "PayPal Invoice", bo prodajalec prenesel zahtevek za plačilo v PayPal. PayPal bo pred prevzemom prodajalčevega naloga izvedel preverjanje kreditov s predloženimi podatki o strankah. Prodajalec si pridržuje pravico zavrniti stranki način plačila "PayPal Rechnung" v primeru negativnega rezultata pregleda. Če PayPal odobri način plačila "PayPal račun", mora stranka plačati znesek računa v roku 30 dni od prejema blaga na PayPal, pod pogojem, da PayPal ne določa nobenega drugega plačilnega roka. V tem primeru lahko PayPalu plača le učinek odplačevanja dolga. Prodajalec pa ostaja odgovoren za splošna poizvedovanja strank, tudi v primeru dodelitve terjatev. Na primer, blago, rok dobave, pošiljanje, vračila, pritožbe, izjave o preklicu ter pošiljke ali dobropisi. Poleg tega so splošni pogoji uporabe za nakup računa PayPal na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

5) Pogoji dostave in dostave
5.1 Dostava blaga poteka po pošti na naslov dostave, ki ga določi stranka, razen če ni drugače dogovorjeno. Pri obdelavi transakcije je odločilen naslov za dostavo, naveden v obdelavi naročila prodajalca.

5.2 Za blago, ki se dostavi s posredovanjem, je dobava "prosti promet", tj. Do najbližjega mesta na naslovu za dostavo, razen če ni drugače navedeno v informacijah o dostavi v spletni trgovini prodajalca in če ni drugače dogovorjeno.

5.3 pošlje prevoznemu podjetju blago, poslano nazaj prodajalcu, ker dostava kupcu ni bila mogoča, kupec nosi stroške neuspešnega pošiljanja. To ne velja, če stranka ni odgovorna za okoliščine, ki vodijo do nemožnosti dostave, ali če je bil začasno preprečen, da bi ponudil storitev, razen če ga je prodajalec obvestil o storitvi v razumnem času vnaprej. imel. Poleg tega to ne velja za stroške pošiljke, če stranka učinkovito uveljavlja pravico do odstopa. Za stroške vračila se uporablja v primeru učinkovitega uveljavljanja pravice do odstopa od kupca do določbe, ki je določena v politiki odpovedi prodajalca.

5.4 Pri prevzemu blaga prodajalec obvesti kupca po elektronski pošti, da je blago, ki ga je naročil, pripravljeno za prevzem. Po prejemu tega elektronskega naslova lahko kupec prevzame blago po posvetovanju s prodajalcem pri stalnem prebivališču prodajalca. V tem primeru se stroški dostave ne zaračunajo.

6) ohranitev naslova
Če prodajalec vnaprej ukrepa, si pridržuje lastništvo dobavljenega blaga do celotnega plačila dolgovane nakupne cene.

7) Odgovornost za napake (garancija)
7.1 Če je kupljeni artikel pomanjkljiv, veljajo določbe zakonske odgovornosti za napake.

7.2 Ne glede na to je zastaralni rok za zahtevke za napake v rabljenem blagu eno leto od dobave blaga stranki. Vendar pa skrajšanje zastaralnega roka na eno leto ne velja

za stvari, ki so bile uporabljene za konstrukcijo glede na njihovo običajno uporabo in so povzročile njeno pomanjkljivost,
za odškodninske in povračilne zahtevke stranke
v primeru, da je prodajalec goljufivo prikril napako.
7.3 Od kupca se zahteva, da se dobavitelju pritoži z očitno transportno škodo in o tem obvesti prodajalca. Če se stranka ne strinja, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahteve glede napak.

8) odkup promocijskih kuponov
8.1 boni prodajalec izdane kot del promocije z določeno veljavnostjo brezplačno in jih je mogoče kupiti s strani stranke se ne da kupiti (v nadaljevanju »Promocija Potrdila"), lahko samo v spletni trgovini prodajalca in unovči v določenem obdobju.

8.2 Posamezni izdelki so lahko izključeni iz promocije kupona, pod pogojem, da je ustrezna omejitev posledica vsebine promocijskega kupona.

Promocijske kupone 8.3 lahko unovčite samo pred zaključkom postopka naročila. Naknadno zamikanje ni možno.

8.4 Na naročilo lahko unovčite samo en akcijski kupon.

8.5 Vrednost blaga mora biti vsaj enaka znesku promocijskega kupona. Prodajalec ne povrne preostalega zneska.

8.6 Če vrednost akcijskega kupona ne zadostuje za pokritje naročila, se lahko za poravnavo razlike izbere ena od preostalih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.

8.7 Stanje akcijskega kupona se ne izplača v denarju niti v obrestih.

8.8 Akcijski voucher ne bo povrnjen, če kupec vrne blago v celoti ali delno plačano z akcijskim potrdilom kot del svoje zakonske pravice do odstopa.

8.9 Akcijski kupon je prenosljiv. Prodajalec lahko sprosti osvobodilni učinek za lastnika, ki unovči akcijski voucher v spletni trgovini prodajalca. To ne velja, če ima prodajalec znanje ali skrajno malomarno nepoznavanje neupravičenosti, nezmožnosti delovanja ali pomanjkanja zastopanja zadevnega lastnika.

9) Veljavna zakonodaja
Za vsa pravna razmerja med strankama se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije, razen zakonov o mednarodnem nakupu premičnega blaga. Za potrošnike se ta izbira prava uporablja le v obsegu, v katerem priznano varstvo ni odvzeto z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

10) Pristojnost
Če stranka deluje kot trgovec, pravna oseba po javnem pravu ali posebni sklad po javnem pravu s sedežem na ozemlju Zvezne republike Nemčije, je izključni kraj pristojnosti za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, kraj poslovanja prodajalca. Če se stranka nahaja zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije, je kraj poslovanja prodajalca izključni kraj pristojnosti za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, če se pogodba ali terjatve iz pogodbe lahko pripišejo poklicni ali komercialni dejavnosti stranke. Vendar pa je v zgoraj navedenih primerih prodajalec v vsakem primeru upravičen poklicati sodišče na kraju poslovanja stranke.

Kodeks ravnanja
Prodajalec je predložil pogoje za sodelovanje pri pobudi za elektronsko poslovanje "Poštenost v trgovini", ki si ga lahko ogledate na internetu na naslovu http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
Prodajalec je poslal Googlove pravilnike o ocenah strank, ki so na voljo na internetu na naslovu https://support.google.com/merchants/topic/7105962.
12) Alternativno reševanje sporov
12.1 Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma služi kot kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih nakupov ali pogodb o storitvah, ki vključujejo potrošnika.

12.2 Prodajalec ni zavezan niti ni pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražno komisijo za potrošnike.
[Gzd_complaints]

Naša spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij o piškotkih in njihovih možnostih za nasprotovanje si oglejte našo politiko zasebnosti Več informacij

Za prilagajanje vsebine in oglasov uporabljamo piškotke, za zagotavljanje funkcij socialnih medijev in za analizo prometa na naši spletni strani. Informacije o vaši uporabi našega spletnega mesta delimo tudi z našimi partnerji za socialne medije, oglaševalce in analitike. Naše podružnice lahko združijo te informacije z drugimi informacijami, ki ste jim jih posredovali, ali tistimi, ki ste jih zbrali v okviru vaše uporabe storitev. Če uporabljate našo spletno stran, se strinjate z našimi piškotki.

Zapri